Fudge apple cake

Fudge apple cake

570,000 đ

Fudge coco cake

Fudge coco cake

480,000 đ

Fudge bana cake

Fudge bana cake

390,000 đ

Fudge machito

Fudge machito

520,000 đ

Fudge one cake

Fudge one cake

650,000 đ

cake furuis

cake furuis

460,000 đ

Fudge Balls cake

Fudge Balls cake

830,000 đ

Mousse2 cakes

Mousse2 cakes

720,000 đ

Savour Mousse2

Savour Mousse2

560,000 đ

Savour Mousse1

Savour Mousse1

690,000 đ

Savour Mou cake
-37%

Savour Mou cake

620,000 đ

Fudge cakes

Fudge cakes

360,000 đ

Fudge apple cake

Fudge apple cake

570,000 đ

 • Mã: AQ7F09 (EX)
 • Thương hiệu: B-Cake
 • Bánh kem được làm từ kem sữa tươi, nhân bắp, hạnh nhân và dừa non
 • Hạn sử dụng: 10 ngày
 • Cách bảo quản: Bảo quản trong nhiệt độ 17

Fudge coco cake

Fudge coco cake

480,000 đ

 • Mã: AQ7F09 (EX)
 • Thương hiệu: B-Cake
 • Bánh kem được làm từ kem sữa tươi, nhân bắp, hạnh nhân và dừa non
 • Hạn sử dụng: 10 ngày
 • Cách bảo quản: Bảo quản trong nhiệt độ 17

Fudge bana cake

Fudge bana cake

390,000 đ

 • Mã: AQ7F09 (EX)
 • Thương hiệu: B-Cake
 • Bánh kem được làm từ kem sữa tươi, nhân bắp, hạnh nhân và dừa non
 • Hạn sử dụng: 10 ngày
 • Cách bảo quản: Bảo quản trong nhiệt độ 17

Fudge machito

Fudge machito

520,000 đ

 • Mã: AQ7F09 (EX)
 • Thương hiệu: B-Cake
 • Bánh kem được làm từ kem sữa tươi, nhân bắp, hạnh nhân và dừa non
 • Hạn sử dụng: 10 ngày
 • Cách bảo quản: Bảo quản trong nhiệt độ 17

Fudge one cake

Fudge one cake

650,000 đ

 • Mã: AQ7F09 (EX)
 • Thương hiệu: B-Cake
 • Bánh kem được làm từ kem sữa tươi, nhân bắp, hạnh nhân và dừa non
 • Hạn sử dụng: 10 ngày
 • Cách bảo quản: Bảo quản trong nhiệt độ 17

cake furuis

cake furuis

460,000 đ

 • Mã: AQ7F09 (EX)
 • Thương hiệu: B-Cake
 • Bánh kem được làm từ kem sữa tươi, nhân bắp, hạnh nhân và dừa non
 • Hạn sử dụng: 10 ngày
 • Cách bảo quản: Bảo quản trong nhiệt độ 17

Fudge Balls cake

Fudge Balls cake

830,000 đ

 • Mã: AQ7F09 (EX)
 • Thương hiệu: B-Cake
 • Bánh kem được làm từ kem sữa tươi, nhân bắp, hạnh nhân và dừa non
 • Hạn sử dụng: 10 ngày
 • Cách bảo quản: Bảo quản trong nhiệt độ 17

Mousse2 cakes

Mousse2 cakes

720,000 đ

 • Mã: AQ7F09 (EX)
 • Thương hiệu: B-Cake
 • Bánh kem được làm từ kem sữa tươi, nhân bắp, hạnh nhân và dừa non
 • Hạn sử dụng: 10 ngày
 • Cách bảo quản: Bảo quản trong nhiệt độ 17

Savour Mousse2

Savour Mousse2

560,000 đ

 • Mã: AQ7F09 (EX)
 • Thương hiệu: B-Cake
 • Bánh kem được làm từ kem sữa tươi, nhân bắp, hạnh nhân và dừa non
 • Hạn sử dụng: 10 ngày
 • Cách bảo quản: Bảo quản trong nhiệt độ 17

Savour Mousse1

Savour Mousse1

690,000 đ

 • Mã: AQ7F09 (EX)
 • Thương hiệu: B-Cake
 • Bánh kem được làm từ kem sữa tươi, nhân bắp, hạnh nhân và dừa non
 • Hạn sử dụng: 10 ngày
 • Cách bảo quản: Bảo quản trong nhiệt độ 17

Savour Mou cake

Savour Mou cake

620,000 đ

 • Mã: AQ7F09 (EX)
 • Thương hiệu: B-Cake
 • Bánh kem được làm từ kem sữa tươi, nhân bắp, hạnh nhân và dừa non
 • Hạn sử dụng: 10 ngày
 • Cách bảo quản: Bảo quản trong nhiệt độ 17

Fudge cakes

Fudge cakes

360,000 đ

 • Mã: AQ7F09 (EX)
 • Thương hiệu: B-Cake
 • Bánh kem được làm từ kem sữa tươi, nhân bắp, hạnh nhân và dừa non
 • Hạn sử dụng: 10 ngày
 • Cách bảo quản: Bảo quản trong nhiệt độ 17

Giỏ hàng của bạn